Studio
Melchior

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Bruidsfotografie.

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

Artikel 1: Fotograaf
Studio Melchior zal met professionele apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Studio Melchior zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht 
1. Studio Melchior zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt.

2. Studio Melchior levert de beelden af in zijn eigen gehanteerde stijl. 


Artikel 3: Aanbetaling
1. Studio Melchior vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 Euro. 

2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. 
3. Studio Melchior levert zijn producten nadat de betaling ontvangen is.  


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden 
1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
2. Studio Melchior zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar. 

3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering
1. Studio Melchior stuurt na de trouwdag een online gallery met daarin 20 tot 30 bewerkte foto’s.

2. Studio Melchior levert het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.

3. Studio Melchior levert haar bestanden digitaal.

4. Studio Melchior levert geen RAW-bestanden bestanden.

5. Studio Melchior hanteert een geschatte levertijd van 6 weken.

6. Na ontvangst van de foto’s maakt Studio Melchior een eerste ontwerp van jullie grote album. Deze krijg je digitaal aangeleverd, een week nadat de foto’s geleverd zijn.

7. Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is.
8. Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt Studio Melchior het album op naar de leverancier. Het album is na goedkeuring binnen 5 weken bij het bruidspaar in huis.


Artikel 6: Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Studio Melchior.  De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.
3. Studio Melchior zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.


Artikel 7: Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Studio Melchior, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd Studio Melchior de reserverings kosten van 250 euro.


Artikel 8: Ziekte
1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Studio Melchior echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal hij vervangende een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als ons werkt. De foto’s worden altijd door Studio Melchior afgewerkt.


Artikel 9: Portretrecht
1. Studio Melchior houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.

2. Studio Melchior mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Studio Melchior houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door Studio Melchior aan het bruidspaar medegedeeld. 

Using Format